Exercises

Topik:Peredaran planet-planet mengelilingi matahari.

Apa yang perlu dilakukan?
1. Seorang murid akan mewakili matahari manakala sembilan yang lain akan mewakili 9 buah planet.
2. Susunan murid adalah mengikut urutan planet dari matahari hingga ke akhir.
3. Murid pertama yang memegan  kag planet utarid akan mengenalkan diri dan membuat satu putaran lengkap mengelilingi murid memegang kad matahari, dan ini dikuit oleh murid yang lain sehingga pemegang kad planet pluto.


1).Nyatakan 2 pemerhatian dari ujikaji di atas:

1.________________________________________________________________________

2.________________________________________________________________________

2).Nyatakan:

Pemboleh ubah : dimalarkan:___________________________________________________

                           dimanipulasikan:_______________________________________________
           
                           bergerakbalas:_________________________________________________


3). Dari pembolehubah di atas nyatakan hubungan antara pemboleh ubah manipulasi dan bergerakbalas.

__________________________________________________________________________

4). Nyatakan  2 kesimpulan yang boleh dibuat dari ujikaji di atas.

1_________________________________________________________________________

2_________________________________________________________________________
CUBALAH AKTIVITI DI LAMAN WEB INI
http://www.enchantedlearning.com/subjects/astronomy/sun/sunstructure.shtml

No comments:

Post a Comment